“Yirmibir Aralık Pazartesi, zır ötüyor WhatsApp’ın zili; ekranda dünyanın en tatlı bebeği. Üç kilo dörtyüz gram, elliiki santimlik bir can parçası. Efe doğuyor. Der Flamingo dünyayla kucaklaşıyor. Tiyatrocu Abla ablalıktan teyzeliğe terfi ediyor, saat sekizbuçuk civarı…

Yirmibir Aralık Pazartesi, Güney Cihangir’de horozlar cinayet makamından ötüyorlar.”