Açıklama

tamam oldu gecedeste
gönderildi basımevine
akşam oldu
başladı dündeste